Najważniejszy jest lokalny liderSpotkanie ,,Wiejska Polska” , które w miniony weekend zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Licheniu, podsumowało zmiany jakie zaszły na wsi po wejściu do UE. Spotkanie odbyło się w ramach 19 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich.

Do hotelu Magda zjechali eksperci, działacze, urzędnicy, sołtysi. Trzy lata funkcjonowania Funduszu Sołeckiego podsumował Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes KSS.

- Cieszy nas to, że fundusz działa. Choć nie wszystko przebiega tam jakbyśmy tego chcieli. Za funduszem idą konkretne pieniądze, ale nie one są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że dzięki funduszowi, który może być wypłacany co rok, wieś może myśleć o przyszłości , planach na najbliższe lata – powiedział senator. - Musimy wpływać na zmianę mentalności ludzi. Bo z jednej strony widzimy opór w gminie, która niechętnie dzieli się władzą. A z drugiej strony nieco roszczeniową postawę mieszkańców, którzy uważają, że najlepiej będzie jak wszystkim zajmie się gmina – dodał prezes Niewiarowski.

Przykładem na świetne zarządzanie funduszem było wystąpienie Izabeli Żaroń , sołtyski Celestynowa, pow. Otwock. Kobieta opowiedziała m.in. o organizacji kolonii dla dzieci, a także o działaniach wspierających miejscową szkołę. Ciekawie o funduszu opowiedział również Włodzimierz Fraszczyk, wójt Olszówki, pow. Kolski.

Wielu z prelegentów podkreślało, że biurokracja nadal jest sporą przeszkodą w realizacji wielu zadań na wsi. - Urzędnicy nie ufają beneficjentom. Mechanizmy wręcz wielokrotnych kontroli podważają wzajemne zaufanie. Tak skonstruowany program nie budzi zaufania społecznego - mówił Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Tymczasem minister edukacji narodowej Katarzyna Hall zapewniała sołtysów, że rząd pomaga obszarom wiejskim, m.in. w dożywianiu dzieci i poprzez programy stypendialne. Podkreśliła również, że w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba dzieci wiejskich objętych edukacją przedszkolną. Dziś jest to ponad 40 procent.

Od strony praktycznej edukację na wsi omówiła Maria Nowak ze Stowarzyszenia ,,Z edukacją w przyszłość” z Korzecznik, gm. Kłodawa, gdzie kilka lat temu szkole groziła likwidacja. Dziś Stowarzyszenie prowadzi przedszkole, szkołę podstawową i w ramach CKU 6 szkół ponadgimnazjalnych. W sumie do placówek uczęszcza 250 dzieci. W wielu wystąpieniach podkreślano rolę lidera wiejskiego.

- Jak zintegrować ludzi na wsi ? To już nie jest ta wieś co kiedyś. Ludzie mają mniej czasu, często pracują w innych miejscach niż mieszkają. I tutaj musi pojawić się lider, ktoś to wytyczy cel, opracuje projekt i włączy mieszkańców w działania - powiedział Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi.

Rolę lidera podkreślił również Marek Woźniak, marszałek Wielkopolski.

W trakcie spotkań można było również posłuchać fachowych wypowiedzi Kazimierza Plocke – sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Andrzeja Hałasiewicza z Kancelarii Prezydenta RP, Henryka Wujca - doradcy prezydenta i Wacława Idziaka – społecznego innowatora.

Spotkanie ,,Wiejska Polska” przygotował i poprowadził Bogdan Kamiński, specjalista ds. rozwoju lokalnego i zarządzania.