fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Wspierają rozwój lokalny

Członkowie Towarzystwa Samorządowego podsumowali działania 2017 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego. Omawiano m.in. dokonania Funduszu Stypendialnego, przebieg Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz zrealizowane programy grantowe: „Młodzieżowe inspiracje”, „Moje miejsce”, „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz współpracę z Bankiem Żywności w Koninie i akcję charytatywną „Konińskie Mikołaje”.

W omawianym okresie powstał zespół TS d/s gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Lokalnie podejmowano wiele innych aktywności, np. w Kłodawie odnawiano zabytki cmentarne. W pierwszych miesiącach 2018 r. we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce TS zrealizowało cykl 5 spotkań przybliżających osiągnięcia Polski w Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania przyjęli dwa stanowiska: w sprawie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego, Oraz w sprawie wzmocnienia wspólnot lokalnych poprzez zmiany prawne oraz zwiększenie środków na ich rozwój.

Kategoria: