fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Liderzy wsi w Licheniu

Od konferencji „Wiejska Polska” zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło się doroczne spotkanie sołtysów i środowisk wiejskich w Licheniu. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawił zebranym prezentację pt. „Fundusz sołecki i co jeszcze dla aktywności lokalnej”, następnie dyr. Departamentu PROW Izabela Mroczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu mówiła o instrumentach wsparcia aktywności w regionie. W kolejnych prezentacjach zaprezentowali się zwycięzcy krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Marszałkowie Krzysztof Grabowski i Maciej Sytek oraz prezes KSS Ireneusz Niewiarowski wręczyli laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia. W kategorii

„ Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego” zwyciężyło sołectwo Siedlec w gminie Siedlec, drugą nagrodę otrzymało sołectwo Pawłowo, gmina Czerniejewo, a trzecią sołectwo Grójec Mały, gm. Siedlec. W kategorii „Najaktywniejszy mieszkaniec wsi” główna nagrodę otrzymała Janina Pawełczyk z sołectwa Nowieczek w gminie Dolsk.

Następnie w licheńskiej bazylice odbyły się uroczystości pielgrzymkowe. Mszy św. przewodniczył ks. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi. Po mszy św. obecni na liturgii wierni oraz poczty sztandarowe organizacji sołtysów przeszli pod pomnik śp. bp. Romana Andrzejewskiego, Krajowego Duszpasterza Rolników w latach 1988–2001. Tam po wspólnej modlitwie prowadzonej przez ks. prałata Ireneusza Juszczyńskiego złożono kwiaty.7 lipca br. przypada 15. rocznica śmierci byłego Duszpasterza Rolników. Z tej okazji KSS i fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wydały broszurę przedstawiającą sylwetkę bp. R. Andrzejewskiego.

Kategoria: