fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Nowe możliwości dla sołectw

Członkowie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, prezesi regionalnych stowarzyszeń sołtysów, dziennikarze „Gazety Sołeckiej” uczestniczyli w Koninie w spotkaniu z posłem Ryszardem Wilczyńskim, który przedstawił projekt zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz w kilku powiązanych z nią aktach prawnych, które mają na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy.

Według posła R. Wilczyńskiego inicjatywa pn. „Sołectwo nowych możliwości” jest sposobem na lepsze wykorzystanie składników mienia komunalnego oddawanego do dyspozycji sołectw, sprawniejszą realizację ich przedsięwzięć oraz pełniejsze zaangażowanie kapitału społecznego małych miast i wsi w ich rozwój.

Przedstawiony projekt, który w ocenie liderów wsi – realnie, a nie pozornie – daje sołectwom nowe możliwości i wzmacnia je ustrojowo, uzyskał poparcie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Kategoria: