fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Finał obchodów Wolnej Polski

Bardzo uroczystą oprawę miało zakończenie obchodów 25-lecia Wolnej Polski w naszym regionie. Rozpoczęła je msza święta w kościele św. M. Kolbe, następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą tamten czas w Koninie. Na koniec w auli im. J. Popiełuszki odbyło się spotkanie wspomnieniowe byłych działaczy ,,S" i Komitetów Obywatelskich.

W trakcie mszy ksiądz infułat Antonii Łassa odniósł się do słów Jana Pawła II, że solidarność to działanie jednego z drugim, a nie przeciw sobie. Zaproponował również, aby Papieża Polaka uczynić patronem Konina, bo zawsze interesował się naszym miastem. Zdaniem księdza wolność jest cennym darem, ale wymaga troski, nieustannego pielęgnowania.

W swoim wystąpieniu w kościele senator Ireneusz Niewiarowski podziękował księdzu infułatowi za wieloletnią pomoc i wsparcie ruchu solidarnościowego w latach 1980 - 1989.

- To dzięki takim osobom jak on możemy dziś cieszyć się wolną Polską. Bóg zapłać. W tym roku mija 25 rocznica pierwszych wolnych wyborów. Wydarzenia te wpłynęły na nasze życie jak i na rozwój naszego kraju . Mogliśmy zacząć budować wolne, suwerenne państwo - dodał.

Następnie ksiądz A. Łassa i ksiądz Wojciech Kochański odsłonili tablicę, która będzie nam przypominać, że w tym miejscu w latach 1989 - 90 miał siedzibę Wojewódzki Komitet Wyborczy ,,Solidarność"."

Ostania część obchodów odbyła się w przykościelnej auli. Ksiądz infułat A. Łassa przypomniał czas przygotowywania się do wolnej Polski. Budowania struktur ,,S" jak i RI ,,S" w mieście i regionie.

- Jesteśmy w auli im księdza J. Popiełuszki. To on nam przypomina jak cenna jest wolność, za którą czasem trzeba płacić życiem.  To tutaj rozpoczęliśmy organiczną pracę m.in. pomocy dla więzionych jak i dla ich rodzin.  Podtrzymywaliśmy na duchu. Z drugiej strony prowadziliśmy szeroko zakrojoną działalność kulturalną, edukacyjną. Zapraszaliśmy ludzi kultury, ale i znanych działaczy podziemia – poinformował ksiądz Łassa.

Natomiast senator opowiedział o wielkiej roli jaką odegrał kościół  im. M. Kolbe.

- To tutaj powstało Duszpasterstwo Pracownicze i Rolników, pomoc represjonowanym, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Stowarzyszenie Katyń czy Bractwo Trzeźwości.  Wiedzieliśmy, że będzie to miejsce, które nie ulegnie presji władzy komunistycznej. To tutaj rozpoczęliśmy naszą drogę do wolnej Polski – podkreślił I. Niewiarowski.

Na koniec wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył księdzu infułatowi A. Łassie medal Witolda Celichowskiego w dowód uznania niezłomnej postawy oraz zasług na rzecz wolnej Polski.

Kategoria: