fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Prezes w składzie Rady

Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów otrzymał akt nominacji na członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Prace nad Instytutem trwały od wielu miesięcy. Ma on nawiązywać do przedwojennych polskich tradycji.

Instytut powstał w celu przygotowania analiz, ekspertyz i raportów, które będą dotyczyły modernizacji administracji publicznej. W trakcie uroczystego wręczenia aktów nominacji członkom Rady Programowej Instytutu minister Andrzej Halicki podkreślił, że powołanie tej jednostki to bardzo silny ośrodek wsparcia działań dla administracji. Minister Halicki zaznaczył, że dla Instytutu ważnym zadaniem i wyzwaniem jest to, co dotyczy nowoczesnej administracji. - Powołanie tej inicjatywy to edukacyjna misja, którą należy realizować wspólnie z korporacjami samorządowymi – dodał szef MAC.

Marek Wójcik, dyrektor Instytutu Samorządności, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Instytut powstał w celu przygotowania analiz, ekspertyz i raportów, które będą dotyczyły modernizacji administracji publicznej.

Nominacje na członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego otrzymali:

Grażyna Wróblewska (przedstawiciel MAC, RIO)

Krystyna Sieniawska (przedstawiciel MAC, SKO)

Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich)

Marek Olszewski (Związek Gmin Wiejskich RP)

Andrzej Szymanek (Związek Powiatów Polskich)

Marek Mazur (Związek Województw RP)

Eugeniusz Gołembiewski (Unia Miasteczek Polskich)

Rafał Stankiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)

Jerzy Stępień (Prezes Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

Ireneusz Niewiarowski ( Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów)

Tomasz Fijołek

Kategoria: