fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

RADA PROGRAMOWA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ.

W jej skład weszli: prof. Jerzy Buzek, prof. Marek Kłodziński , prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz , dr hab. Aleksander Hall, Ireneusz Niewiarowski, prof.Zbigniew Ćwiąkalski , prof. Walenty Poczta , prof. Witold Orłowski oraz dr Stanisław Kluza.

Rada Programowa EFRWP będzie organem opiniodawczo-doradczym. Została powołana na potrzeby pełnej i efektywnej realizacji celów statutowych Fundacji. Do zadań Rady należeć będzie m.in.: opiniowanie planów działalności Fundacji pod względem merytorycznym, doradztwo i wyrażanie opinii na temat nowych kierunków działalności, inicjowanie i proponowanie nowych kierunków rozwoju, programów czy metod działania, a także realizacja analiz i raportów.

Czytaj więcej...

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SOŁECTW@ W SIECI

Celem konkursu jest przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. Niestety sam dostęp do Internetu jest rozwiązaniem niewystarczającym, jeżeli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny, a osoby uświadomione czym jest Internet nie będą miały dostępu do urządzeń, za pomocą których będą mogły z nich korzystać. Dlatego obok zintensyfikowanych działań zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej gwarantującej dostęp do szerokopasmowego Internetu, który stał się standardem w znacznej części krajów Unii Europejskiej potrzebne są inicjatywy edukujące społeczności wiejskiej w zakresie korzystania z komputera i Internetu. Takim właśnie działaniem jest konkurs „SOŁECTW@ w sieci”, który poprzez promocję dobrych praktyk będzie zachęcał liderów społeczności wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni.

Dowiedz się więcej na stronie www.konkurs.kss.org.pl

PORTAL NASZAWIOSKA.PL

Na podstawie analiz badań i dobrych praktyk oraz zbudowaniu modelowej strony sołectwa lub wsi stworzyliśmy ogólnopolską platformę internetową, za pomocą której społeczności wiejskie mogą bezpłatnie zakładać swoje strony internetowe w oparciu o wypracowany szablon. Proces ten jest tak prosty jak zakładanie konta na portalach społecznościowych jak Nasza-Klasa czy Facebook i pozwoli nawet mniej zaawansowanym użytkownikom komputera na korzystanie z portalu.

Dowiedz się więcej na stronie www.naszawioska.pl