fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

Powstało w maju 1994 r. w Licheniu z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń. Jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń sołtysów zrzeszającym 28 organizacji z całego kraju, liczących ponad 15 000 członków. Należą do nich zarówno sołtysi jak i członkowie rad sołeckich. Pod moim kierownictwem Stowarzyszenie konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Czyni to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji, wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i obywateli.

Służą temu działania szkoleniowe i doradcze, a także takie inicjatywy jak projekty ,,Polska wieś - europejskie wyzwania", ,,Wiejskie debaty", ,,Na wsi odnowa" oraz liczne publikacje. KSS jest członkiem-założycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), polskiej platformy współpracy środowisk wiejskich, działającej w europejskich strukturach PREPARE, a także członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Dowiedz się więcej na stronie www.kss.org.pl

 

Kategoria: