fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

WSS jest organizacją pozarządową, które jako pierwsze tego typu stowarzyszenie powstało z mojej inicjatywy w 1991 roku i zrzesza dziś 1367 członków z ponad 40 gmin. Wśród nich są przede wszystkim sołtysi z dawnego województwa konińskiego. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel przede wszystkim dbałość o rozwój wsi, podtrzymywanie jej bogatej tradycji, działania na rzecz pobudzania rozwoju społecznego i podnoszenia jakości życia.

Stowarzyszenie stara się być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, samo też organizuje popularne w wiejskim środowisku działania, np. doroczny ,,Piknik sołtysa". Stowarzyszenie stale pozyskuje fundusze ze środków unijnych oraz rządowych na realizację rozmaitych projektów edukacyjnych, dotyczących sprawnego zarządzania gminą, rozwoju obywatelskich inicjatyw, tworzenia programów lokalnego rozwoju z udziałem szerokiej reprezentacji mieszkańców. Efekty tych projektów mają znaczący wpływ na poprawę jakości funkcjonowania wsi i są często inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw.

Nie bez znaczenia jest także nasza współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na wsi.

Dowiedz się więcej na stronie www.wss.konin.pl

Kategoria: