fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

GAZETA SOŁECKA

Ten ogólnopolski miesięcznik wydawany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów adresowany jest do sołtysów, radnych oraz wiejskich liderów w całym kraju. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1993 roku, gazeta żywo interesuje się przykładami aktywnego działania liderów wiejskich, opisuje ich zaangażowanie, oryginalne pomysły, konkretne osiągnięcia. Szczególne miejsce poświęca budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wdrażaniu demokratycznych zasad zarządzania gminą, a także sprawom rolnictwa, szczególnie w aspekcie integracji z Unią Europejską. Czytelnicy mogą tu znaleźć bardzo konkretne porady i przykłady rozwiązań, stosowanych dziś u naszych europejskich partnerów, a już wkrótce - także i u nas.

„Gazeta Sołecka" stale współpracuje z licznymi osobami i instytucjami publikując wywiady z osobami odpowiedzialnymi za politykę rolną państwa i rozwój wsi, z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką rolną i wiejską, a także z autorytetami w dziedzinie samorządu lokalnego. Jedną z najważniejszych dla sołtysów spraw jest uregulowanie ich pozycji, tak, aby mogli uzyskiwać rekompensatę za swoje obowiązki, tak ważne dla całej społeczności wsi. Wiele przykładów skutecznych rozwiązań opublikowanych w Gazecie posłużyło gminom do zastosowania ich u siebie.

Gazeta Sołecka zamieszcza także porady z różnych dziedzin, które szczególnie chętnie czytają panie domu. Na jej łamach pojawiają się także aktualne informacje, które często tylko tą drogą docierające do sołtysów.

Dowiedz się więcej na stronie www.gazetasolecka.pl

Kategoria: