Image Map alt-kolski alt-kolski alt-kolski

Fundusz sołecki

Zainicjowana przeze mnie ustawa umożliwia wiejskim społecznościom lokalnym bezpośrednio podejmować decyzje na jaki cel ma być przeznaczona część budżetu gminy w ich sołectwie. W skali całego kraju jest to już 1 300 000 000 zł. Zobacz ile gmin w naszym powiecie na tym skorzystało!

Więcej

 

Fundusz stypendialny

Założone przeze mnie Towarzystwo Samorządowe od początku swojego istnienia próbuje odpowiedzieć na potrzeby naszej społeczności. Znaczne różnice w dostępie do edukacji oraz wzrost potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia były głównymi przesłankami do utworzenia w 2000 roku Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego. W ciągu piętnastu lat działalności przyznaliśmy łącznie 2214 stypendiów o wartości ponad 2 400 000 zł.

Więcej

 

Bank Żywności

Banki Żywności to instytucje charytatywne, które zajmują się ratowaniem żywności przed marnotrawstwem się oraz jej dystrybucją do osób najbardziej potrzebujących. W 1996 roku założyłem taką instytucję także w Koninie, aby pomagać potrzebującym w naszym powiecie. Kieruję tą organizacją do dziś.

Więcej

 

Edukacja młodzieży

Poprzez założone przeze mnie organizacje pozarządowe organizuję cykliczne konkursy adresowane do młodzieży z naszego powiatu. Ich celem jest zachęcanie młodych ludzi do głębszego zainteresowania się historią swojego kraju, regionu i pobudzanie w nich postaw patriotycznych.

Więcej

 

Odnowa wsi

Odnowa wsi, to program adresowany do wiejskich społeczności lokalnych, który zainicjowałem w Wielkopolsce w 2010 r wraz z Urzędem Marszałkowskim.

Więcej

 

Solidarność

Zanim jeszcze miałem możliwość reprezentowania naszego regionu w parlamencie walczyłem o to by nasz kraj stał się niepodległym państwem. Działałem w opozycji i tworzyłem struktury „S” w naszym regionie.

Więcej

 

Organizacje pozarządowe

W trakcie mojej działalności założyłem kilka organizacji pozarządowych, które pod moim kierownictwem realizują różne projekty pro społeczne. Jako organizacje non profit nie moglibyśmy podejmować tych działań bez zewnętrznego dofinansowania. Dlatego skutecznie startujemy w różnych konkursach grantowych przeznaczonych na tego rodzaju działalność. Projekty nasze zdobywają różne wyróżnienia w skali całego kraju.

Więcej

 

Publikacje

Będąc aktywnym uczestnikiem historycznych wydarzeń w naszym kraju i regionie czuję się odpowiedzialny za upamiętnianie tych wydarzeń. Dlatego też założone i kierowane przeze mnie organizacje pozarządowe startują w różnych konkursach, aby zdobyć środki na opracowywanie i wydawanie publikacji pokazujących kolejnym pokoleniom jak zmieniała się Polska przez ostatnie 30 lat mojej działalności.

Więcej

 

Odznaczenia

Za moją działalność byłem już wielokrotnie odznaczony. Zobacz kto już docenił to co zrobiłem.

Więcej

 


Bądźmy w kontakcie

Warto zobaczyć