line decor
line decor
 


 

 

 
 
Kontakt

Konin

Biuro Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
tel./fax: 0-63 243 75 80
e-mail: biuro@kss.org.pl

Grzegorz Siwiński – dyrektor generalny KSS
Ewa Kamińska – asystentka dyrektora generalnego KSS
Aleksandra Lewandowska-Robak – księgowa

Dział reklamy i kolportażu

Ryszard Bilski – kierownik
Tel./fax: (063) 243 84 61
E-mail: solecka@poczta.wp.pl

 

Warszawa


Redakcja Gazety Sołeckiej:

Al. Niepodległości 151/6

02-555 Warszawa 

tel./faks: 797 901 124, tel.:797 901 125
e-mail: solecka@gazetasolecka.pl

Redaktor naczelny: Joanna Iwanicka

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright by KSS