line decor
line decor
 


 

 

 
 
Projekty

Wybrane projekty Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

  • „Europejska wieś”
  • „Europejska ścieżka”
  • „Sołectwo –  partnerem samorządu”
  • „Malwa – partnerstwo dla rozwoju wsi”
  • „Polska wieś – europejskie wyzwania”    >>
  • Szkolenia dla rolników z woj. wielkopolskiego „Twoje gospodarstwo
    w Unii Europejskiej”
  • „Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej”
  • „Do integracji jeden krok”
  • „Wiejskie debaty”
  • „Na wsi - odnowa” >>
  • „Czas na odnowę” >>
  • „Biegiem po zdrowie” >>
  • „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy” >>
  • „Ukraińska Wszechnica Wiejska” >>
  • „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy” >>
  • „Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością” >>
  • „Promocja Ośrodka Informacji Europejskiej w Koninie” >>
  • Wspólnie promujemy lokalne produkty >>
  • Konferencja „Odnowa wsi – szanse i zagrożenia” >>
  • Szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich w województwie mazowieckim >>
  • Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy >>
  • ,,Żyjąca Natura 2000” >>
  • Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi >>
  • ,,FUNDUSZ SOŁECKI – nowe możliwości rozwoju wsi” >>
  • ,,Fundusze sołeckie – szansą dla wsi” >>
  • „Odnowa Wsi Wielkopolskiej” - seminarium i wystawa >>
  • „Od funduszu sołeckiego do odnowy wsi” – seminarium i wystawa >>
  • „Wiejska Polska w odniesieniu do PROW 2007-2013” - konferencja >>
  • „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” - seminarium >>
  • „Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” >>
  • „Wiejska Polska” - konferencja >>
  • „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje” - konferencja >>
  • „Aktywnie dla dobra wspólnego” >>
  • „Fundusz aktywności społecznej” >>
  • „Wiejska Polska” - konferencja >>
  • „Między nami seniorami” >>
  • „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” >>
  • „Fundusz sołecki w działaniu” >>

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright by KSS