XXI Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich


Tradycyjnie pielgrzymka rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych. W swoim przemówieniu w bazylice senator Ireneusz Niewiarowski , prezes KSS poinformował, że od przyszłego roku będzie się ona odbywać w lipcu. Po mszy, jak co rok, złożono kwiaty na grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Zmiana terminu pielgrzymki związana jest ze śmiercią biskupa. Jego przyjaciele, wierni, sołtysi, członkowie stowarzyszeń sołeckich chcą w ten sposób uczcić jego pamięć.