fbpx
Moje portal

Razem

możemy więcej

Komisje i zespoły

Kadencja 2011-2015 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Przedmiotem działania komisji są: organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji państwowej. Jest to najczęściej spotykająca się komisja, to potwierdza jak wiele zadań ma samorząd.

Z samorządem jestem związany od jego powstania w 1990 roku. Samorząd przyczynił się do utrwalenia zmian ustrojowych, do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju kraju.

Dowiedz się więcej o komisji tutaj

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedmiotem działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.

Od początku mojej działalności jestem związany z szeroko rozumianą wsią. Wieś to nie tylko rolnictwo, to obszary wiejskie, przyroda, to ponad 90% terenu kraju. Jej rozwój będzie służył wszystkim, także mieszkańcom miast. W komisji jestem wiceprzewodniczącym.

Dowiedz się więcej o zespole tutaj

Kategoria: